ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าสันทรายที่ออกตรวจเครื่องทำน้ำเย็น

โรงเรียนสันทรายหลวง แผนกปฐมวัย นำโดย ท่านผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าสันทรายที่ออกตรวจเครื่องทำน้ำเย็น ให้กับรร. ของเราค่ะ
?>