การประกวดกิจกรรมเกี่ยวกับวันไหว้ครู

ขอชื่นชมนักเรียนคนเก่งที่ชนะการประกวดกิจกรรมเกี่ยวกับวันไหว้ครู และห้องเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดพานไหว้ครูแต่ละช่วงชั้น ประจำปีการศึกษา 2567 ขอชื่นชมทีมงานครูสังคมที่เป็นแม่งานและทีมคณะครูที่สนับสนุนทุกท่านคะ
20240704020937(1).jpg - การประกวดกิจกรรมเกี่ยวกับวันไหว้ครู | https://ssl.ac.th 20240704020937.jpg - การประกวดกิจกรรมเกี่ยวกับวันไหว้ครู | https://ssl.ac.th 20240704020938.jpg - การประกวดกิจกรรมเกี่ยวกับวันไหว้ครู | https://ssl.ac.th 20240704020939.jpg - การประกวดกิจกรรมเกี่ยวกับวันไหว้ครู | https://ssl.ac.th 20240704020941.jpg - การประกวดกิจกรรมเกี่ยวกับวันไหว้ครู | https://ssl.ac.th 20240704020942.jpg - การประกวดกิจกรรมเกี่ยวกับวันไหว้ครู | https://ssl.ac.th
?>