วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ครบรอบ 113 ปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในการนี้ โรงเรียนสันทรายหลวง นำโดยผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้กำกับ-รองผู้กำกับลูกเสือ พร้อมด้วยกองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันทรายหลวง ร่วมบวงสรวงต่อด้วยพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารี ณ สนามโรงเรียนสันทรายหลวง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ขอขอบคุณทีมนำทีมตามทีมงานสันทรายหลวงทุกท่านคะ
20240704020655.jpg - วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 | https://ssl.ac.th 20240704020657.jpg - วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 | https://ssl.ac.th 20240704020658.jpg - วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 | https://ssl.ac.th 20240704020659.jpg - วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 | https://ssl.ac.th 20240704020700.jpg - วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 | https://ssl.ac.th 20240704020702.jpg - วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 | https://ssl.ac.th
?>