ขอขอบคุณครูลัดดา ทินะ และครูผ่องศรี อร่ามนภา มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน

โรงเรียนสันทรายหลวงขอขอบคุณครูลัดดา ทินะ และครูผ่องศรี อร่ามนภา อดีตครูโรงเรียนสันทรายหลวงและโรงเรียนเจดีย์แม่ครัวนำหนังสือมามอบให้ห้องสมุดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของเด็กนักเรียนคะ ขอขอบคุณคะ
20240704020351.jpg - ขอขอบคุณครูลัดดา ทินะ และครูผ่องศรี อร่ามนภา มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน | https://ssl.ac.th 20240704020352.jpg - ขอขอบคุณครูลัดดา ทินะ และครูผ่องศรี อร่ามนภา มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน | https://ssl.ac.th 20240704020354.jpg - ขอขอบคุณครูลัดดา ทินะ และครูผ่องศรี อร่ามนภา มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน | https://ssl.ac.th 20240704020355.jpg - ขอขอบคุณครูลัดดา ทินะ และครูผ่องศรี อร่ามนภา มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน | https://ssl.ac.th
?>