ปรับปรุงห้องน้ำ ตามนโยบาย สุขาดี มีความสุข

ความก้าวหน้าสำหรับสุขาดี >>> มีความสุข จาก งบประมาณ ชมรมศิษย์เก่า สท. ชมรมผู้ปกครอง นร. และ งบ รร. ร่วมกันปรับปรุงห้องน้ำเปลี่ยนชักโครก 32 ตัว และ อื่นๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนทุกคน เกือยสำเร็จแล้ว ทั้งนี้ผอ.ประพัน์ ทองหนัก และทีมงานครูชายควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงอย่างใกล้ชิดคะ
20240704020147.jpg - ปรับปรุงห้องน้ำ ตามนโยบาย สุขาดี มีความสุข | https://ssl.ac.th 20240704020148.jpg - ปรับปรุงห้องน้ำ ตามนโยบาย สุขาดี มีความสุข | https://ssl.ac.th 20240704020150.jpg - ปรับปรุงห้องน้ำ ตามนโยบาย สุขาดี มีความสุข | https://ssl.ac.th 20240704020151.jpg - ปรับปรุงห้องน้ำ ตามนโยบาย สุขาดี มีความสุข | https://ssl.ac.th 20240704020153.jpg - ปรับปรุงห้องน้ำ ตามนโยบาย สุขาดี มีความสุข | https://ssl.ac.th 20240704020155.jpg - ปรับปรุงห้องน้ำ ตามนโยบาย สุขาดี มีความสุข | https://ssl.ac.th
?>