อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน การจัดทำห้องเรียนออนไลน์ คลังข้อสอบออนไลน์และวpaออนไลน์

เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 โครงการห้องเรียนคุณภาพชุมชน ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน การจัดทำห้องเรียนออนไลน์ คลังข้อสอบออนไลน์และวpaออนไลน์ ในครั้งนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากท่านศน.สุภาพ บริบูรณ์ ศน.จากสพป.ชม2 มาบรรยายสาธิตและพาลงมือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประโยชน์มากที่สุดค่ะ
20240630052837.jpg - อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน การจัดทำห้องเรียนออนไลน์ คลังข้อสอบออนไลน์และวpaออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20240630052838.jpg - อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน การจัดทำห้องเรียนออนไลน์ คลังข้อสอบออนไลน์และวpaออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20240630052840.jpg - อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน การจัดทำห้องเรียนออนไลน์ คลังข้อสอบออนไลน์และวpaออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20240630052841.jpg - อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน การจัดทำห้องเรียนออนไลน์ คลังข้อสอบออนไลน์และวpaออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20240630052843.jpg - อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน การจัดทำห้องเรียนออนไลน์ คลังข้อสอบออนไลน์และวpaออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20240630052844.jpg - อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน การจัดทำห้องเรียนออนไลน์ คลังข้อสอบออนไลน์และวpaออนไลน์ | https://ssl.ac.th
?>