ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน สมศ.

เตรียมรับการประเมินจากสมศ. เตรียมตัวกันทั้งระบบ เพราะสิ่งที่เราทำ ปฏิบัติเป็นปกติ
20240630052200.jpg - ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน สมศ. | https://ssl.ac.th 20240630052201.jpg - ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน สมศ. | https://ssl.ac.th 20240630052203.jpg - ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน สมศ. | https://ssl.ac.th 20240630052204.jpg - ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน สมศ. | https://ssl.ac.th
?>