กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก แผนปฐมวัย

คิดดี ทำดี…… 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก…ขอขอบพระคุณ คุณตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรสันทราย ที่มาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆในวันนี้ค่ะ
20240630051954.jpg - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก แผนปฐมวัย | https://ssl.ac.th 20240630051957.jpg - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก แผนปฐมวัย | https://ssl.ac.th 20240630051959.jpg - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก แผนปฐมวัย | https://ssl.ac.th 20240630052000.jpg - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก แผนปฐมวัย | https://ssl.ac.th 20240630052002.jpg - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก แผนปฐมวัย | https://ssl.ac.th
?>