ศึกษาดูงานเตรียมส่งคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

26 มิถุนายน 2567 ท่านผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อม ท่านรอง ผอ. และตัวแทนครู เข้าศึกษาดูงานเตรียมส่งคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ขอขอบคุณ.ท่าน ผอ. พิพัฒน์ สายสอน ผอ. รร. และคณะครูฯ รร.วัฒโนทัยพายัพ ที่ให้ความอนุเคราะห์ ทีมงาน. สท. เข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำมาปรับประยุกต์พัฒนาเป็น รร. สท. ต่อไปคะ
20240630051733(1).jpg - ศึกษาดูงานเตรียมส่งคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ | https://ssl.ac.th 20240630051733.jpg - ศึกษาดูงานเตรียมส่งคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ | https://ssl.ac.th 20240630051734.jpg - ศึกษาดูงานเตรียมส่งคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ | https://ssl.ac.th 20240630051736.jpg - ศึกษาดูงานเตรียมส่งคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ | https://ssl.ac.th
?>