ขอขอบพระคุณ คุณตำรวจ สภ.สันทราย ที่แวะมาดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆ

ขอขอบพระคุณ คุณตำรวจ ที่ใส่ใจแวะมาเยี่ยมและดูแลความปลอดภัยของเด็กๆอย่างสม่ำเสมอค่ะ
20240630050601(1).jpg - ขอขอบพระคุณ คุณตำรวจ สภ.สันทราย ที่แวะมาดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆ | https://ssl.ac.th 20240630050601.jpg - ขอขอบพระคุณ คุณตำรวจ สภ.สันทราย ที่แวะมาดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆ | https://ssl.ac.th 20240630050603.jpg - ขอขอบพระคุณ คุณตำรวจ สภ.สันทราย ที่แวะมาดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆ | https://ssl.ac.th 20240630050605.jpg - ขอขอบพระคุณ คุณตำรวจ สภ.สันทราย ที่แวะมาดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆ | https://ssl.ac.th 20240630050607.jpg - ขอขอบพระคุณ คุณตำรวจ สภ.สันทราย ที่แวะมาดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆ | https://ssl.ac.th 20240630050608.jpg - ขอขอบพระคุณ คุณตำรวจ สภ.สันทราย ที่แวะมาดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆ | https://ssl.ac.th
?>