ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักเรียนระหว่างชั้น ได้แก่ ป.2-ป.5 และม.2-ม.3 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนสันทรายหลวง เปิดรับสมัครนักเรียนระหว่างชั้น ได้แก่ ป.2-ป.5 และม.2-ม.3 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นะคะเตรียมเอกสาร หลักฐานให้พร้อม เจอกันนะคะ
?>