ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง

20240422140755.jpg - การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง | https://ssl.ac.th 20240422140936.jpg - การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง | https://ssl.ac.th
?>