ทีมงานสภานักเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบเยาวชนพลเมือง ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานสภานักเรียนที่เป็นตัวแทนเยาวชนต้นแบบร่วมทำกิจกรรมจนทำให้โรงเรียนสันทรายหลวงได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบเยาวชนพลเมือง ประจำปีการศึกษา 2566 ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนแกนนำเยาวชนพลเมืองและคุณครูพลอย ครูที่ปรึกษากิจกรรมด้วยค่ะ