มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครูโรงเรียนสันทรายหลวง

"ครูดีศรีสันทรายหลวง" ขอขอบคุณทีมบริหารนำโดยผอ.ประพันธ์ ทองหนัก มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครูโรงเรียนสันทรายหลวงค่ะ
20240204054436.jpg - มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครูโรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th