ข่าวประชาสัมพันธ์

หจก.อีซูซุ ศาสาฟาสเตอร์เชียงใหม่ มอบเงิน 38,500 บาท ให้ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน

โรงเรียนสันทรายหลวง ขอกราบขอบคุณ.หจก.อีซูซุ ศาสาฟาสเตอร์เชียงใหม่ ที่มอบเงิน 38,500 บาท ให้ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนซึ่งมีสะพานบุญโดย.ครู.เค ผู้ล่วงลับไปก่อนหน้านี้ค่ะ บัดนี้ได้ปรับปรุงเรียบร้อย
และขอกราบขอบคุณแทน รร. และ นร. ณ ที่นี่ค่ะ
17/1/67
20240128040328.jpg - หจก.อีซูซุ ศาสาฟาสเตอร์เชียงใหม่ มอบเงิน 38,500 บาท ให้ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน | https://ssl.ac.th 20240128040330.jpg - หจก.อีซูซุ ศาสาฟาสเตอร์เชียงใหม่ มอบเงิน 38,500 บาท ให้ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน | https://ssl.ac.th 20240128040331(1).jpg - หจก.อีซูซุ ศาสาฟาสเตอร์เชียงใหม่ มอบเงิน 38,500 บาท ให้ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน | https://ssl.ac.th 20240128040331(2).jpg - หจก.อีซูซุ ศาสาฟาสเตอร์เชียงใหม่ มอบเงิน 38,500 บาท ให้ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน | https://ssl.ac.th 20240128040331.jpg - หจก.อีซูซุ ศาสาฟาสเตอร์เชียงใหม่ มอบเงิน 38,500 บาท ให้ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน | https://ssl.ac.th