ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมด้วยรองฯ สุภาภรณ์ สุตา และตัวแทนครู ไปสวัสดีปีใหม่ ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนสันทรายหลวง

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมด้วยรองฯ สุภาภรณ์ สุตา และตัวแทนครู ไปสวัสดีปีใหม่ ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนสันทรายหลวงด้วยดีตลอดมาค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะได้แก่ ท่านนายอำเภอ,
ท่าน ผกก., แม่ครูเปรมจิต, ท่านนายกฯ เมืองเล็น,
ท่านนายกฯ ป่าไผ่ ,
คุณเกียรติศักดิ์, ประธานฯ ชมรมผู้ปกครองนร. , คุณครู.สุพิน ร่วมพัฒนาโรงเรียนไปด้วยกันค่ะ
20240104025111.jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมด้วยรองฯ สุภาภรณ์ สุตา และตัวแทนครู ไปสวัสดีปีใหม่ ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20240104025112.jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมด้วยรองฯ สุภาภรณ์ สุตา และตัวแทนครู ไปสวัสดีปีใหม่ ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20240104025114(1).jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมด้วยรองฯ สุภาภรณ์ สุตา และตัวแทนครู ไปสวัสดีปีใหม่ ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20240104025114.jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมด้วยรองฯ สุภาภรณ์ สุตา และตัวแทนครู ไปสวัสดีปีใหม่ ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20240104025116.jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมด้วยรองฯ สุภาภรณ์ สุตา และตัวแทนครู ไปสวัสดีปีใหม่ ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20240104025117.jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมด้วยรองฯ สุภาภรณ์ สุตา และตัวแทนครู ไปสวัสดีปีใหม่ ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20240104025118.jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมด้วยรองฯ สุภาภรณ์ สุตา และตัวแทนครู ไปสวัสดีปีใหม่ ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20240104025120.jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมด้วยรองฯ สุภาภรณ์ สุตา และตัวแทนครู ไปสวัสดีปีใหม่ ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th