นักเรียนโรงเรียนสันทรายหลวงเข้าร่วมการประกวดแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์

โรงเรียนสันทรายหลวง ขอชื่นชมฯ ครู. สุวิทย์ , นักศึกษาฝึกสอนฯ และ เด็กหญิงเข็มจิรา ลุงสวย นักเรียนชั้น ม.3/2  แข่งร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ที่พายัพเทคโนฯ ได้รางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรม ดีๆๆ ที่เราสนับสนุนและส่งเสริมคะ
?>