มุทิตาคารวะเกษียณ เครือข่าย.สท. 3

คืนนี้มุทิตาคารวะเกษียณ เครือข่าย.สท. 3 ขอขอบคุณทุกท่านและ ชื่นชมฯ ทีมงาน สท. ทุกท่านคะ  เกษียณอย่างเกษม แด่คุณครูสุวิมล จันทร์ปิง ครูที่เปี่ยมล้นความสามารถ ให้การอบรมสั่งสอนศิษย์มาหลายต่อหลายรุ่น มีจิตใจที่ดีงามร่วมพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน ถึงเวลาที่ท่านจะได้พักผ่อนหลังเกษียณอายุราชการแล้ว พวกเราน้องๆทุกคนรักและเคารพท่านตลอดเราคือพี่น้องสันทรายหลวงด้วยกัน ร่วมแสดงเป็นรอยยิ้มและความสุขความทรงจำที่ดีร่วมกันคะ
20230917043514.jpg - มุทิตาคารวะเกษียณ เครือข่าย.สท. 3 | https://ssl.ac.th 20230917043515.jpg - มุทิตาคารวะเกษียณ เครือข่าย.สท. 3 | https://ssl.ac.th 20230917043517.jpg - มุทิตาคารวะเกษียณ เครือข่าย.สท. 3 | https://ssl.ac.th 20230917043518.jpg - มุทิตาคารวะเกษียณ เครือข่าย.สท. 3 | https://ssl.ac.th 20230917043520.jpg - มุทิตาคารวะเกษียณ เครือข่าย.สท. 3 | https://ssl.ac.th 20230917043521.jpg - มุทิตาคารวะเกษียณ เครือข่าย.สท. 3 | https://ssl.ac.th
?>