การประกวด Coverdance

ทีม Coverdance สันทรายหลวง นำโดยครูศิวาวุฒิ ร่วมหาประสบการณ์ครั้งแรก ณ พายัพเทคโนฯ
20230917043059.jpg - การประกวด Coverdance  | https://ssl.ac.th 20230917043100(1).jpg - การประกวด Coverdance  | https://ssl.ac.th 20230917043100.jpg - การประกวด Coverdance  | https://ssl.ac.th
?>