$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ตัวแทนฯสภานักเรียน รร. สันทรายหลวง เข้าพบผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เพื่อร่วมทำบุญฯ ผ้าป่าพัฒนา รร. - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ตัวแทนฯสภานักเรียน รร. สันทรายหลวง เข้าพบผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เพื่อร่วมทำบุญฯ ผ้าป่าพัฒนา รร.

เช้านี้ ตัวแทนฯสภานักเรียน รร. สันทรายหลวง เข้าพบผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เพื่อร่วมทำบุญฯ ผ้าป่าพัฒนา รร. ขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนทุกคน และขอชื่นฯ - การเป็นผู้ให้ - การมีจิตไม่อาสา-และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง  เราต้องช่วยตัวเราและทีมเราก่อน ก่อนที่จะขอคนอื่นช่วยเรา