ประชุมคณะครูและต้อนรับครูใหม่

ประชุมฯ ทีมงาน…สันทรายหลวง ยิรดีต้อนรับครู.มังกร ใบทอง สู่รั้ว เหลือง - แดง อีกทั้งหัวข้อประชุม มากมายหลากหลายภารกิจ เช่น. ซ้อมรับการประเมินฯ  ทำบุญฯโดมฯ -ขับเคลื่อนผ้าป่า- ขับเคลื่อนศูนย์แนะแนวเขตฯ -ประเมินฯ PA- รายงานผลการปฎิบัติงานครู- รับการประเมินฯ จริงรร. พระราชทานฯ - กิจกรรมขวั่งผญ่าภูมิปัญญาสันทรายในวันเกษียณ รร. เป็นต้น.เพื่อเตรียมความพร้อมและ เข้าใจภาพเดียวกัน
20230917042732(1).jpg - ประชุมคณะครูและต้อนรับครูใหม่ | https://ssl.ac.th 20230917042732(2).jpg - ประชุมคณะครูและต้อนรับครูใหม่ | https://ssl.ac.th 20230917042732.jpg - ประชุมคณะครูและต้อนรับครูใหม่ | https://ssl.ac.th
?>