$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> มอบเกียรติบัตรชื่นชมฯ ลูกเสีอ.กกต - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

มอบเกียรติบัตรชื่นชมฯ ลูกเสีอ.กกต

โรงเรียนสันทรายหลวงมอบเกียรติบัตรชื่นชมฯ ลูกเสีอ.กกต ทั้งคุณครูและ นักเรียน ที่ได้เสียสละ อุทิศเวลา เพื่อร่วมพัฒนาให้ความช่วยเหลือประชาชนในกิจกรรมประชาธิปไตยของประเทศไทยคะ
20230913031513(1).jpg - มอบเกียรติบัตรชื่นชมฯ ลูกเสีอ.กกต | https://ssl.ac.th 20230913031513(2).jpg - มอบเกียรติบัตรชื่นชมฯ ลูกเสีอ.กกต | https://ssl.ac.th 20230913031513(3).jpg - มอบเกียรติบัตรชื่นชมฯ ลูกเสีอ.กกต | https://ssl.ac.th 20230913031513.jpg - มอบเกียรติบัตรชื่นชมฯ ลูกเสีอ.กกต | https://ssl.ac.th