$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ท่านผอ.ประพันธ์ ทองหนักแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน.รร.ขนาดใหญ่ - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ท่านผอ.ประพันธ์ ทองหนักแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน.รร.ขนาดใหญ่

ท่านผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน.รร.ขนาดใหญ่ แก่ ผอ. สมชาติ ผอ. รร. บ้านป่าแป๋ ชื่นชมฯ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และผลงาน ต่างๆๆ ปัจจุบันมากมายและพัฒนาต่อยอดในอนาคต เพื่อการศึกษาชาติ ต่อๆไป