คุณครูน้ำตาลและนักศึกษาฝึกสอน ร่วมกันวาดรูปสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับน้องอนุบาล

คุณครูน้ำตาลและนักศึกษาฝึกสอน ร่วมกันวาดรูปสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับน้องอนุบาล
?>