อบรมนักวิจัยน้อย

วันที่ 6-7 กันยายน 2566 ครูภาวินี ครูเอกวัชร์ นำนักเรียน4 คน ได้แก่ เด็กชายศุภณัฐ ลุงหล้า
เด็กหญิงอภิชญา กนกเสรีวงศ์ เด็กหญิงภัทราภรณ์ มั่นคง เด็กหญิงณัฐมลณ์ กันยา เข้ารับการอบรมนักวิจัยน้อย เพื่อรับความรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ เกี่ยวกับการรูู้ทันภัยออนไลน์ และจะทำการเก็บข้อมูลงานวิจัยตามที่ไปรับหลักการอบรมมา ต้องขอชื่นชมกับความกล้าของนักเรียนทั้ง4คนที่ตั้งใจร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้นคะ
20230913030641.jpg - อบรมนักวิจัยน้อย | https://ssl.ac.th 20230913030643.jpg - อบรมนักวิจัยน้อย | https://ssl.ac.th 20230913030644.jpg - อบรมนักวิจัยน้อย | https://ssl.ac.th 20230913030646.jpg - อบรมนักวิจัยน้อย | https://ssl.ac.th 20230913030648(1).jpg - อบรมนักวิจัยน้อย | https://ssl.ac.th 20230913030648.jpg - อบรมนักวิจัยน้อย | https://ssl.ac.th
?>