ขอขอบคุณบริษัทไมโลที่มาจัดกิจกรรมพร้อมแจกเครื่องดื่มให้กับนักเรียน

4ก.ย.25676 ขอขอบคุณบริษัทไมโลมาดำเนินการจัดกิจกรรมกายบริหารแบบมวยไทยพร้อมกับแจกน้ำไมโลให้กับนักเรียนค่ะ
20230906042141.jpg - ขอขอบคุณบริษัทไมโลที่มาจัดกิจกรรมพร้อมแจกเครื่องดื่มให้กับนักเรียน | https://ssl.ac.th 20230906042142(1).jpg - ขอขอบคุณบริษัทไมโลที่มาจัดกิจกรรมพร้อมแจกเครื่องดื่มให้กับนักเรียน | https://ssl.ac.th 20230906042142(2).jpg - ขอขอบคุณบริษัทไมโลที่มาจัดกิจกรรมพร้อมแจกเครื่องดื่มให้กับนักเรียน | https://ssl.ac.th 20230906042142.jpg - ขอขอบคุณบริษัทไมโลที่มาจัดกิจกรรมพร้อมแจกเครื่องดื่มให้กับนักเรียน | https://ssl.ac.th
?>