$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ประกาศโรงเรียนสันทรายหลวง เนื่องจากถูกแอบอ้างชื่อเพื่อขอรับบริจาค - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสันทรายหลวง เนื่องจากถูกแอบอ้างชื่อเพื่อขอรับบริจาค

ประกาศโรงเรียนสันทรายหลวง!! เนื่องจากโรงเรียนสันทรายหลวงถูกแอบอ้างชื่อเพื่อขอรับบริจาค "ขอสนับสนุนชุดกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน" นั้น ตามหนังสือที่แนบมานี้ ทางโรงเรียนสันทรายหลวงขอแจ้งและยืนยันว่าไม่ใช่หนังสือขอรับบริจาคของโรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จริง โรงเรียนไม่มีการจัดแข่งขันฟุตบอลหรือกีฬาใดๆ ทั้งสิ้น และขอให้ท่านทั้งหลายโปรดทราบและอย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกลุ่มนี้เป็นอันขาด!!! ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันคะ