กิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว

กิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว อำเภอสันทราย โรงเรียนสันทรายหลวง ร่วมมือกับอำเภอสันทราย ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติกรณีเกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว โดยใช้นักเรียนม.1-ม.3 บนอาคารเรียน100 ปี สันทรายหลวง เพื่อเป็นการศึกษากรณีตัวอย่างจากสถานการณ์จริง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การฝึกในครั้งนี้ด้วยคะ
20230526072751.jpg - กิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว | https://ssl.ac.th 20230526072752(1).jpg - กิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว | https://ssl.ac.th 20230526072752.jpg - กิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว | https://ssl.ac.th 20230526072753(1).jpg - กิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว | https://ssl.ac.th 20230526072753.jpg - กิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว | https://ssl.ac.th 20230526072754.jpg - กิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว | https://ssl.ac.th