โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อำเภอพร้าว มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานอาหารกลางวัน

ยินดีต้อนรับคณะครูจาก.รร. บ้านแจ่งกู่เรือง
มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน… อาหารกลางวัน ขอบคุณ.รองฯ นัยน์ปพร ,ครู. บี ,ครู.นึง, และครูต้อนรับ จาก. ทีมงาน. สท ด้วยคะ
20230523020409(1).jpg - โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อำเภอพร้าว มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานอาหารกลางวัน | https://ssl.ac.th 20230523020409.jpg - โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อำเภอพร้าว มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานอาหารกลางวัน | https://ssl.ac.th 20230523020410.jpg - โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อำเภอพร้าว มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานอาหารกลางวัน | https://ssl.ac.th 20230523020411(1).jpg - โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อำเภอพร้าว มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานอาหารกลางวัน | https://ssl.ac.th 20230523020411.jpg - โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อำเภอพร้าว มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานอาหารกลางวัน | https://ssl.ac.th 20230523020412.jpg - โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อำเภอพร้าว มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานอาหารกลางวัน | https://ssl.ac.th