ขอขอบคุณ. พี่ธัญญลักษณ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนให้นักเรียน 10,000 บาท

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ในนาม รร.สท. ขอบคุณ. พี่ธัญญลักษณ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนให้นักเรียน 10,000 บาท ครับ สาธุ.ขออนุโมทนาบุญด้วยคะ