ต้อนรับคุณครูนาฏศิลป์คนใหม่

ยินดีต้อนรับคุณครูนาฏศิลป์คนใหม่ บ่ายๆๆ วันนี้…ต้อนรับผู้บริหาร,คณะครูฯ จาก..
รร. บ้านห้วยป่าซาง มาส่งครู. เอกวัชร์ และได้รับเกียรติจากท่าน ผอ. นิวัฒน์ มาร่วมแสดงความยินดีด้วยคะ ขอบคุณ. ทุกท่านที่มาส่งและขอบคุณ.ทีมงาน.สท.ทุกท่านร่วมต้อนรับ คะ
20230520093652.jpg - ต้อนรับคุณครูนาฏศิลป์คนใหม่ | https://ssl.ac.th 20230520093653(1).jpg - ต้อนรับคุณครูนาฏศิลป์คนใหม่ | https://ssl.ac.th 20230520093653.jpg - ต้อนรับคุณครูนาฏศิลป์คนใหม่ | https://ssl.ac.th 20230520093654.jpg - ต้อนรับคุณครูนาฏศิลป์คนใหม่ | https://ssl.ac.th 20230520093655.jpg - ต้อนรับคุณครูนาฏศิลป์คนใหม่ | https://ssl.ac.th 20230520093656.jpg - ต้อนรับคุณครูนาฏศิลป์คนใหม่ | https://ssl.ac.th