คณะครูฯ และนักเรียนทุกคน ร่วมกันปรับแต่งเติมสนามหญ้า

ร่วมด้วยช่วยกันคะ...ขอชื่นชมฯ คณะครูฯ และนักเรียนทุกคน ร่วมปรับแต่งเติมสนาม เพื่อทุกคนไปใช้ประโยชน์ต่อๆๆไปคะ
20230520093454(1).jpg - คณะครูฯ และนักเรียนทุกคน ร่วมกันปรับแต่งเติมสนามหญ้า | https://ssl.ac.th 20230520093454(2).jpg - คณะครูฯ และนักเรียนทุกคน ร่วมกันปรับแต่งเติมสนามหญ้า | https://ssl.ac.th 20230520093454(3).jpg - คณะครูฯ และนักเรียนทุกคน ร่วมกันปรับแต่งเติมสนามหญ้า | https://ssl.ac.th 20230520093454(4).jpg - คณะครูฯ และนักเรียนทุกคน ร่วมกันปรับแต่งเติมสนามหญ้า | https://ssl.ac.th 20230520093454.jpg - คณะครูฯ และนักเรียนทุกคน ร่วมกันปรับแต่งเติมสนามหญ้า | https://ssl.ac.th
?>