คณะวิศวกรรม มช. มอบครุภัณฑ์ให้โรงเรียนสันทรายหลวง

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ขอขอบคุณ ท่านนายกฯ อปท.ป่าไพ่ จนท. ทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวก รถ,คนงานไปช่วยขนครุภัณฑ์ ที่ มช. ขอขอบคุณ.คณะวิศวกรรม มช. ที่มอบให้ในครั้งนี้คะ ขอบคุณ. ทีมงาน.สท.ทุกท่านที่เสียสละเพื่อ รร. ใด้ใช้ประโยชน์กับนักเรียนต่อไปคะ
20230520093051(1).jpg - คณะวิศวกรรม มช. มอบครุภัณฑ์ให้โรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20230520093051(2).jpg - คณะวิศวกรรม มช. มอบครุภัณฑ์ให้โรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20230520093051(3).jpg - คณะวิศวกรรม มช. มอบครุภัณฑ์ให้โรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20230520093051(4).jpg - คณะวิศวกรรม มช. มอบครุภัณฑ์ให้โรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20230520093051(5).jpg - คณะวิศวกรรม มช. มอบครุภัณฑ์ให้โรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20230520093051(6).jpg - คณะวิศวกรรม มช. มอบครุภัณฑ์ให้โรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20230520093051(7).jpg - คณะวิศวกรรม มช. มอบครุภัณฑ์ให้โรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20230520093051.jpg - คณะวิศวกรรม มช. มอบครุภัณฑ์ให้โรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th
?>