ขอขอบคุณ.ร.ต.ต.เกษม ที่มาสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านต่างๆๆ ให้กับนักเรียน ม.ต้น

เช้านี้•••ขอขอบคุณ.ร.ต.ต.เกษม ที่มาสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านต่างๆๆ ให้กับนักเรียน ม.ต้น ในครั้งนี้ ขอบคุณทีมงานครูม.ต้นทุกท่านคะ เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยในสังคมของลูกๆนักเรียน เราจึงร่วมมือกันทุกภาคส่วน
20230520092416(1).jpg - ขอขอบคุณ.ร.ต.ต.เกษม ที่มาสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านต่างๆๆ ให้กับนักเรียน ม.ต้น | https://ssl.ac.th 20230520092416.jpg - ขอขอบคุณ.ร.ต.ต.เกษม ที่มาสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านต่างๆๆ ให้กับนักเรียน ม.ต้น | https://ssl.ac.th 20230520092417.jpg - ขอขอบคุณ.ร.ต.ต.เกษม ที่มาสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านต่างๆๆ ให้กับนักเรียน ม.ต้น | https://ssl.ac.th 20230520092418.jpg - ขอขอบคุณ.ร.ต.ต.เกษม ที่มาสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านต่างๆๆ ให้กับนักเรียน ม.ต้น | https://ssl.ac.th 20230520092419(1).jpg - ขอขอบคุณ.ร.ต.ต.เกษม ที่มาสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านต่างๆๆ ให้กับนักเรียน ม.ต้น | https://ssl.ac.th 20230520092419(2).jpg - ขอขอบคุณ.ร.ต.ต.เกษม ที่มาสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านต่างๆๆ ให้กับนักเรียน ม.ต้น | https://ssl.ac.th
?>