ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้่งชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนสันทรายหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้่งชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง รายละเอียดดังแนบ ติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียนสันทรายหลวง
20230513052126(1).jpg - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้่งชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง | https://ssl.ac.th 20230513052126.jpg - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้่งชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง | https://ssl.ac.th 20230513052127.jpg - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้่งชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง | https://ssl.ac.th 20230513052128.jpg - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้่งชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง | https://ssl.ac.th