ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปยอดการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสันทรายหลวง

ขอกราบอนุโมทนา สาธุ บุญกับทุกท่านทุกหน่วยงานที่ร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสันทรายหลวง ในวันทำบุญเปิดอาคารเรียน ๑๐๐ ปี สันทรายหลวง สรุปยอดการทำบุญ ทั้งเงินสด และ เงินโอนในบัญชีระดมทรัพย์ ณ.วันที่ 22 เมษายน 66 เป็นเงิน 221,939.25 บาท คะทั้งนี้..ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย
20230428093938.jpg - สรุปยอดการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20230428093939(1).jpg - สรุปยอดการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20230428093939.jpg - สรุปยอดการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20230428093941.jpg - สรุปยอดการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20230428093942.jpg - สรุปยอดการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20230428093943.jpg - สรุปยอดการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th