$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ขอกราบขอบคุณท่าน ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศบาล ต.ป่าไผ่ ร่วมทำบุญสร้างเสาธงและป้ายอาคารเรียน - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอกราบขอบคุณท่าน ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศบาล ต.ป่าไผ่ ร่วมทำบุญสร้างเสาธงและป้ายอาคารเรียน

วันนี้••ในนาม รร. สันทรายหลวง ขอกราบขอบคุณท่าน ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศบาล ต.ป่าไผ่ ร่วมทำบุญสร้างเสาธงและป้ายอาคารเรียน 15,000 บาท คะ ขออนุโมทนาบุญฯ ด้วยคะ