ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประมูลผู้จำหน่ายอาหาร-น้ำดื่ม ผลไม้ รวมมิตร-ขนมของทอดและไอศกรีม ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการประมูลผู้จำหน่ายอาหาร-น้ำดื่ม ผลไม้ รวมมิตร-ขนมของทอดและไอศกรีม ประจำปีการศึกษา 2566
20230414042438.jpg - ประกาศผลการประมูลผู้จำหน่ายอาหาร-น้ำดื่ม ผลไม้ รวมมิตร-ขนมของทอดและไอศกรีม ประจำปีการศึกษา 2566 | https://ssl.ac.th