ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี ชื่นชมกับคุณครู.และนักเรียน ที่ทำคะแนนสูงสุดในสพป.เชียงใหม่เขต 2 ผลงานสอบ O-net. ป.6 และ ม. 3

O-net65 ผลการสอบประจำปีการศึกษา 2565 ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมทีมบริหาร คณะครู ขอแสดงความยินดี ชื่นชมกับคุณครู.และนักเรียน ที่ทำคะแนนสูงสุดในสพป.เชียงใหม่เขต 2 ผลงานสอบ O-net. ป.6 และ ม. 3 ในครั้งนี้ สร้างชื่อเสียงให้กับทาง รร. และแสดงถึงคุณภาพศักยภาพ ในตัวครูและนักเรียน ร่วมทั้งเป็นกำลังใจกับคุณครูและนักเรียนท่านอื่นๆๆ ทีมงาน.สันทรายหลวง ด้วยคะ
20230331075140.jpg - ขอแสดงความยินดี ชื่นชมกับคุณครู.และนักเรียน ที่ทำคะแนนสูงสุดในสพป.เชียงใหม่เขต 2 ผลงานสอบ O-net. ป.6 และ ม. 3 | https://ssl.ac.th 20230331075141.jpg - ขอแสดงความยินดี ชื่นชมกับคุณครู.และนักเรียน ที่ทำคะแนนสูงสุดในสพป.เชียงใหม่เขต 2 ผลงานสอบ O-net. ป.6 และ ม. 3 | https://ssl.ac.th