ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณครู.สุวิมล จันทร์ปิง มอบเงินสมทบสร้างเสาธง รร. จำนวน 20,000 บาท

โรงเรียนสันทรายหลวง ขอขอบคุณ.
คุณครู.สุวิมล จันทร์ปิง มอบเงินสมทบสร้างเสาธง รร. จำนวน 20,000 บาท คะ ขออนุโมทนาบุญด้วยคะ
?>