ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าน.วิโรจน์ ชุมสมุย ( กรรมการสถานศึกษา) ร่วมสมทบสร้างเสาธง

วันนี้…ท่าน.วิโรจน์ ชุมสมุย ( กรรมการสถานศึกษา) _อดีต.เกษตรอำเภอ พร้อมครอบครัว มอบเงิน 10,000 บาท ร่วมสมทบสร้างเสาธง กับ รร. สันทรายหลวง ในนาม รร. สท.ขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญฯ ด้วยคะ สาธุคะ 23/3/66