กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3

9 มีนาคม 2566 กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ส่งเสริมทักษะSTEMA ให้นักเรียนได้ฝึกฝนเรียนรู้ด้วยการคิด และลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการActive Learning ม.2 กิจกรรมขนส่งทันใจลื่นไถลก็ไม่กลัว และ ม.3 บ้านน้อยหลังนี้สุขขีเหลือจริง ขอขอบพระคุณท่านศน.พรศิริ โยศรีคูณ และคณะ ศน.จาก สพป.ชม2 คณะครูสะเต็มโรงเรียนสันทรายหลวงทุกท่าน ที่ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆในครั้งนี้
ติดตามภาพกิจกรรมได้ตามลิ้งนี้คะ https://photos.app.goo.gl/8eyZyhM6SYGSNWaa6
20230310032406.jpg - กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 | https://ssl.ac.th 20230310032407.jpg - กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 | https://ssl.ac.th 20230310032408(1).jpg - กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 | https://ssl.ac.th 20230310032408.jpg - กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 | https://ssl.ac.th 20230310032409.jpg - กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 | https://ssl.ac.th 20230310032410.jpg - กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 | https://ssl.ac.th
?>