แนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์

งานแนะแนวการศึกษาต่อ ในสถานการณ์โควิด-19 ก็ยังคงดำเนินการแนวแนวออนไลน์ โดยการประสานงานของครูรัญชิดา เกิดผล ครูฝ่ายแนะแนวโรงเรียนสันทรายหลวง ประสานงานติดต่อสถาบันการศึกษาต่างๆมาแนะแนวออนไลน์ให้ข้อมูลการเลือกตัดสินใจเรียนต่อสำหรับลูกๆนักเรียนม.3 ที่กำลังจะจบนี้ ท่านผู้ปกครองและนักเรียนสนใจเข้าเรียนที่ไหนปรึกษาได้ที่ฝ่ายแนะแนวครูดาวโรงเรียนสันทรายหลวงคะ หรือประสานผ่านครูประจำชั้นม.3 ได้คะ
...วันที่5 ตุลาคม 2564 แนะแนวจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สำหรับโควต้าโครงการปันสุขจ่ายเพียง 650 บาทต่อภาคเรียน รีบติดต่อที่ครูดาวด่วน!!ถึงวันที่8ต.ค.นี้เท่านั้นใคนสนใจเขิญนะคะ
20211007050555(1).jpg - แนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20211007050555(2).jpg - แนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20211007050555(3).jpg - แนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20211007050555.jpg - แนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์ | https://ssl.ac.th
?>