รับการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาล คณะกรรมการ จากสพป.ชม.2

9 มีนาคม 2566 โรงเรียนสันทรายหลวงแผนกอนุบาล รับการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาล ขอขอบคุณคณะกรรมการ จากสพป.ชม.2 และคณะศึกษานิเทศ ที่มาประเมิน ชื่นชม และให้คำชี้แนะในครั้งนี้ ทางโรงเรียนสันทรายหลวงนำโดยทีมบริหาร ท่านผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ขอขอบคุณคณะครูอนุบาล และทีมงานครูสันทรายหลวงทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันในงานประเมินครั้งนี้ ติดภาพภาพการประเมินได้ตามลิ้งนี้คะ
20230310031643(1).jpg - รับการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาล คณะกรรมการ จากสพป.ชม.2 | https://ssl.ac.th 20230310031643(2).jpg - รับการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาล คณะกรรมการ จากสพป.ชม.2 | https://ssl.ac.th 20230310031643(3).jpg - รับการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาล คณะกรรมการ จากสพป.ชม.2 | https://ssl.ac.th 20230310031643(4).jpg - รับการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาล คณะกรรมการ จากสพป.ชม.2 | https://ssl.ac.th 20230310031643(5).jpg - รับการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาล คณะกรรมการ จากสพป.ชม.2 | https://ssl.ac.th 20230310031643(6).jpg - รับการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาล คณะกรรมการ จากสพป.ชม.2 | https://ssl.ac.th 20230310031643(7).jpg - รับการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาล คณะกรรมการ จากสพป.ชม.2 | https://ssl.ac.th 20230310031643.jpg - รับการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาล คณะกรรมการ จากสพป.ชม.2 | https://ssl.ac.th