กิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

8 มีนาคม 2566 กิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ฮิโนกิแลนด์ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก (น้ำพุร้อนฝาง) และ พระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหารานุสรณ์ ดินแดนที่ให้ความรู้ในหลากหลายสาขา มีคุณค่าในตนเองไม่ว่าจะเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมต่างชาติ(ญี่ปุ่น) แหล่งผลิตดลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ และความเลื่อมใสศรัทธา ปราบปลื้มในการปกป้องครองเมืองของบรรพบุรุษไทย ทุกประสบการณ์โรงเรียนสันทรายหลวงพร้อมส่งเสริมผู้เรียนทุกด้านคะ
รูปภาพเพิ่มเติมตามลิงค์เลยค่ะ

https://photos.app.goo.gl/skRzjHkPHdnDY5aw7
20230310031113.jpg - กิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | https://ssl.ac.th 20230310031114(1).jpg - กิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | https://ssl.ac.th 20230310031114.jpg - กิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | https://ssl.ac.th 20230310031115.jpg - กิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | https://ssl.ac.th 20230310031116.jpg - กิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | https://ssl.ac.th 20230310031117.jpg - กิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | https://ssl.ac.th