เจ้าหน้าที่จาก…รพ.สต. บ้านท่อ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนอนุบาล

โรงเรียนสันทรายหลวง ขอขอบคุณ. จนท.จาก…รพ.สต. บ้านท่อ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนอนุบาล ในวันนี้ด้วยคะ
20230304090007(1).jpg - เจ้าหน้าที่จาก…รพ.สต. บ้านท่อ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนอนุบาล  | https://ssl.ac.th 20230304090007.jpg - เจ้าหน้าที่จาก…รพ.สต. บ้านท่อ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนอนุบาล  | https://ssl.ac.th