กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565

2มีนาคม 2665รงเรียนสันทรายหลวงจัดทัศนศึกษาให้กับลูกๆชั้นป.4-ป.6จำนวน 304คน คณะครูดูแล 26 ท่าน เข้าชมอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร และสวนพฤษศาสตร์สิริกิติ์วันนี้ สนุกสนาน มีความสุข เพิ่มพูนประสบการณ์ตรง พัฒนาศักยภาพที่หลากหลาย นี่คือสิ่งที่เราจะต้องพัฒนากันต่อไปคะ
20230304085607.jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20230304085608(1).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20230304085608(2).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20230304085608(3).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20230304085608(4).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20230304085608.jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th