ท่าน พ.ต.ท.ธเนตร รองฯ ผกก.สภ.สันทราย และคณะฯ ให้ความอนุเคราะห์ตรวจเยี่ยม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยกับนักเรียน,คณะครูฯ

ในนาม.รร. สันทรายหลวง ขอขอบคุณท่าน พ.ต.ท.ธเนตร รองฯ ผกก.สภ.สันทราย และคณะฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจเยี่ยม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยกับนักเรียน,คณะครูฯ คะ
20230304084804(1).jpg - ท่าน พ.ต.ท.ธเนตร รองฯ ผกก.สภ.สันทราย และคณะฯ ให้ความอนุเคราะห์ตรวจเยี่ยม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยกับนักเรียน,คณะครูฯ | https://ssl.ac.th 20230304084804.jpg - ท่าน พ.ต.ท.ธเนตร รองฯ ผกก.สภ.สันทราย และคณะฯ ให้ความอนุเคราะห์ตรวจเยี่ยม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยกับนักเรียน,คณะครูฯ | https://ssl.ac.th 20230304084805(1).jpg - ท่าน พ.ต.ท.ธเนตร รองฯ ผกก.สภ.สันทราย และคณะฯ ให้ความอนุเคราะห์ตรวจเยี่ยม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยกับนักเรียน,คณะครูฯ | https://ssl.ac.th 20230304084805.jpg - ท่าน พ.ต.ท.ธเนตร รองฯ ผกก.สภ.สันทราย และคณะฯ ให้ความอนุเคราะห์ตรวจเยี่ยม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยกับนักเรียน,คณะครูฯ | https://ssl.ac.th