ขอขอบคุณบุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต.8 ฝึกประสบการณ์ ณ.รร.สันทรายหลวง จนสำเร็จเสร็จภารกิจ

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมทีมบริหาร ขอ ขอบคุณ…บุคลากรจาก_ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขต.8 ที่ส่งบุคลากร ป.โท และ พัฒนาใบประกอบวิชาชีพฯ มาฝึกประสบการณ์ ณ.รร.สันทรายหลวง จนสำเร็จเสร็จภารกิจ คะ
20211007050330.jpg - ขอขอบคุณบุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต.8 ฝึกประสบการณ์ ณ.รร.สันทรายหลวง จนสำเร็จเสร็จภารกิจ | https://ssl.ac.th
?>