งานตรวจสอบ และเตรียมตรวจรับงานจ้างติดตั้งระบบ..Internet _ อาคารใหม่และปรับปรุงระบบ..Internet ในบริเวณ รร.

งานตรวจสอบ และเตรียมตรวจรับงานจ้างติดตั้งระบบ..Internet _ อาคารใหม่และปรับปรุงระบบ..Internet ในบริเวณ รร. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน คะ
ขอบคุณ.น้องนนท์ จนท.เขต.๒ มาช่วยตรวจสอบ ร่วมกันคณะครูฯ ขอของคุณคะ
20230304084359.jpg - งานตรวจสอบ และเตรียมตรวจรับงานจ้างติดตั้งระบบ..Internet _ อาคารใหม่และปรับปรุงระบบ..Internet ในบริเวณ รร. | https://ssl.ac.th 20230304084400(1).jpg - งานตรวจสอบ และเตรียมตรวจรับงานจ้างติดตั้งระบบ..Internet _ อาคารใหม่และปรับปรุงระบบ..Internet ในบริเวณ รร. | https://ssl.ac.th 20230304084400.jpg - งานตรวจสอบ และเตรียมตรวจรับงานจ้างติดตั้งระบบ..Internet _ อาคารใหม่และปรับปรุงระบบ..Internet ในบริเวณ รร. | https://ssl.ac.th 20230304084401.jpg - งานตรวจสอบ และเตรียมตรวจรับงานจ้างติดตั้งระบบ..Internet _ อาคารใหม่และปรับปรุงระบบ..Internet ในบริเวณ รร. | https://ssl.ac.th 20230304084402.jpg - งานตรวจสอบ และเตรียมตรวจรับงานจ้างติดตั้งระบบ..Internet _ อาคารใหม่และปรับปรุงระบบ..Internet ในบริเวณ รร. | https://ssl.ac.th 20230304084403(1).jpg - งานตรวจสอบ และเตรียมตรวจรับงานจ้างติดตั้งระบบ..Internet _ อาคารใหม่และปรับปรุงระบบ..Internet ในบริเวณ รร. | https://ssl.ac.th